Archiv časopisu Břevnovan

logoBřevnovan
Časopis pro občany Prahy 6 – Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Dědina, Liboc, Petřiny, Pohořelec, Ruzyně, Řep, Střešovice, Veleslavín a Vokovice.
První číslo vyšlo v roce 1888. Vydávání bylo obnoveno v březnu 1990

brevnovan_2007

Vydává a tiskne Vydavatelství a redakce časopisu Břevnovan:
Bělohorská 147, 169 00 Praha 6– Břevnov
e-mail: brevnovanpraha@tiscali.cz
Povoleno odborem kultury NVP r. č. 50/90
Rozšiřují prodejny tabáku, potravin aj.
Vydavatel a redakce: Mgr. P. Krchov, mobil: 732 243 922,tel. / fax: 233 358 350
Grafická úprava: M. Wágner, Foto: Mgr. P. Krchov a M. Wágner
Ilustrace: akad. malír a sochař Z. Háša a M. Wágner, Sazba: Jeffi
Otištené názory nemusejí být totožné se stanovisky redakce. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři článků.
Naše konto: 1939 122 339 / 0800.

Prostor pro Vaše náměty a diskuzi je (necenzurovaný a anonymní) na nástěnce.

Webové stránky, na kterých jsou mladší čísla včetně aktuálního naleznete ZDE


Nabízíme tvorbu webových stránek a zejména jednoduché a laciné www stránky pro bytová družstva a pro družstva vlastníků. Více včetně ceníku v odkaze WWW STRÁNKY PRO DRUŽSTVA