O archivu

titulTento archiv vznikl jako podpora a pomoc papírové formě časopisu.

Břevnovan byl běžně k dostání ve stáncích a trafikách našich čtvrtí, kde jsem si jej jako čerstvě přistěhovaný obyvatel Petřin kupoval. Po čase jsem se nabídl s tím, že převedu stará čísla do elekronické podoby pro jejich širší zpřístupnění všem zájemcům.

Pravdou je, že jsem po zpracování ročníků 2002 až 2007 ztratil “tah na branku” a archiv se nedoplňoval. Po letech stagnace se však na sklonku léta 2014 k jeho tvorbě vracím.
Nejdříve tím, že jsem přepracoval systém, na kterém www stránky běží. Sám věřím, že na novém bude publikování starších čísel rychlejší.

Jako velkou nevýhodu osobně spatřuji v tom, že nelze v archivu vyhledávat. V současnosti však čas na potřebné úpravy nemám. Pokud by se však našel někdo, kdo by byl ochoten do elektronické formy sepsat jakýsi heslovitý obsah jednotlivých čísel, dalo by se vyhledávání vytvořit. (Případný zájemce nechť mne prosím kontaktuje)

Většina čísel se zobrazí přímo v prohlížeči, novější pak je třeba stáhnout, neboť jsou ve velkém rozlišení a velikost souboru se pohybuje okolo 30 MB. Vždy je ale možné dané číslo stáhnout ve formátu pdf, ikdyž prohlížeč hlásí, že číslo nelze zobrazit.